Berita OLA

Reunion dinner, Launching of Old Lukean Association and Fund Raising akan dibuat pada 6 November 2004 di Dewan Suarah pada pukul 6.45 petang. Patron pada malam tersebut iaitu Yang Berhormat Senator Dato Sri Empiang Jabu. Tiket boleh diperolehi daripada SMK St. Luke dengan nilai RM200.00 untuk satu meja. Tujuan majlis makan malam tersebut untuk merasmikan Persatuan Old Lukean dan mengumpul dana untuk membina banugnan blok kelas yang baru. Diharapkan semua bekas pelajar St. Luke dapat memberi sokongan dan bantuan untuk menjayakan majlis tersebut.

 

 

 

 

 

 

2004,SMK ST LUKE LAST UPDATED Monday, October 11, 2004