[SEKAPUR SIREH][SEJARAH][PROFIL][BIDANG][STAF][ORGANISASI][PENCAPAIAN][RANGKAIAN][OLA][ALBUM] [RUANGAN PELAJAR][UTAMA]

Maklumat Old Lukean Association

Terbuka kepada (i) bekas pelajar SMK St. Luke dan SK St. Luke

                          (ii) bekas guru/pekerja SMK St. Luke dan SK St. Luke

Perjumpaan pertama telah diadakan pada 13 Mac 2004 seramai 100 orang bekas pelajar dan bekas pekerja SMK St. Luke dan SK St. Luke telah dijemput untuk majlis tersebut. Dalam majlis tersebut sebuah jawatankuasa Protem telah ditubuhkan di mana :

                        Pengerusi    :    Encik Edmeade

                        Ahli-ahlinya :    En. Richard, En. James Jarat, En. James Roselly, Puan Dora,

                                                Puan Margaret, Puan Villa, Puan Shirley, Doctor Aris, En. Terence Ajit

                                                En. Victor Billie, Puan Rebecca, En. Lagat, En. Winston Debab

                        Juruaudit :        Puan Limok Shem

Majlis pada 13 Mac 2004 diadakan untuk mempertemukan kembali semua bekas pelajar/bekas pekerja yang pernah bersekolah/ bekerja di Saint Luke.

Tujuan penubuhan Persatuan Old Lukean iaitu :

  1. mengumpul wang sumbangan para bekas pelajar / pekerja St. Luke bagi membina bangunan bilik darjah 2 tingkat yang baru.

  2. mengumpul dana untuk membina bumbung untuk tapak perhimpunan

  3. berkongsi pengalaman dan idea-idea baru bersama-sama dengan Lukean

  4. Membuat sebuah muzium Old Lukean - bekas-bekas pelajar/ pekerja digalakkan menghantar gambar-gambar lama, hadiah, piala, T-shirt, majalah (yang berkaitan) untuk dipamerkan dalam muzium tersebut.

 

Cara Memohon menjadi ahli

1. Dapatkan borang permohonan menjadi ahli Old Lukean Association dengan menghubungi kami di email

2. Borang yang telah diisi haruslah disertakan dengan salinan kad pengenalan dan duit bayaran :

            i. Member fee:    RM 2.00 (tahunan)

            ii. Entrance fee:    RM 2.00

                        atau

            iii. Life member fee ;    RM 50.00

3 Borang yang telah diisi boleh dikirim / diserah kepada :-

                Setiausaha Old Lukean Association,

                SMK St. luke, 95000, Sri Aman, Sarawak,

                Malaysia.

                Tel. : 083-322089

 

Maklumat terkini berkenaan dengan aktiviti Old Lukean Association

1. Penasihat Persatuan : Senator Puan Sri Empiang

Aktiviti

Tarikh Perkara
30.3.2004 Mesyuarat pertama AJK Protem Old Lukean di SMK St. Luke
18.5.2004 Mesyuarat kedua AJK Protem Old Lukean

- Meminda Perlembagaan Persatuan

25.8.2004 Mesyuarat ketiga AJK Protem Old Lukean

- Proses pendaftaran persatuan

2.9.2004 Mesyuarat penubuhan Jawatankuasa AJK Protem

-Reunion dinner dan Perasmian Persatuan Old Lukean Association

13.9.2004 Rombongan berjumpa Puan Sri Empiang

 

BORANG PERMOHONAN MENJADI AHLI

'OLD LUKEAN ASSOCIATION, SRI AMAN'

1. Borang ini hendaklah diisi dan dihantar kepada Setiausaha persatuan.

2. Borang mesti dikepilkandengan satu salinan kad pengenalan.

3. Bayaran mesti disertakan :-

                                            (i) Member fee : RM 2.00 (tahunan)

                                            (ii) Entrance fee : RM 2.00

                                                        atau

                                             (iii) Life member fee : RM 50.00

Kepada :    Setiausaha Old lukean Association, Sri Aman

                  Sekolah Menengah Kebangsaan St. Luke

                  95000, Sri Aman

 

Bahagian A

1. Nama :

2. Jantina :    L            P                    3. Tarikh Lahir :

4. Tempat lahir :                                5. Warganegara :

6. No. kad pengenalan :    Baru :

                                        Lama :

7. Tarikh / Tahun Bekerja* / Bersekolah di SK St. Luke** / SMK St. Luke**:

    (potong mana yang tidak berkenaan)

8. Pekerjaan : _______________________________     9. Alamat Pejabat :__________________________

                                                                                                                      __________________________

                                                                                                       Tel         : __________________________

10. Alamat Rumah : ________________________________

                                ________________________________        Tel        : ___________________________

 

_____________________________                                                                _________________________

Tandatangan Pemohon                                                                                                Tarikh Permohonan

________________________________________________________________________________________

11. Jenis Keahlian : Ordinary member**

                                Honorary member*

12. No Resit Bayaran :


[SEKAPUR SIREH][SEJARAH][PROFIL][BIDANG][STAF][ORGANISASI][PENCAPAIAN][RANGKAIAN][OLA][ALBUM] [RUANGAN PELAJAR][UTAMA]

2004,SMK ST LUKE LAST UPDATED Monday, October 11, 2004