[SEKAPUR SIREH][SEJARAH][PROFIL][BIDANG][STAF][ORGANISASI][PENCAPAIAN][RANGKAIAN][OLA][ALBUM] [RUANGAN PELAJAR][UTAMA]

 

WAWASAN SEKOLAH

 SMK St. Luke mencapai status Sekolah Berkesan Menjelang 2007

 

MISI SEKOLAH

 

TEMA PEMBANGUNAN SEKOLAH

Ke arah Kecemerlangan dengan memaksimumkan semua sumber yang ada

 

BATTLE CRY

Proud to be Lukean

 

PIAGAM SEKOLAH

KAMI warga SMK St. Luke dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

Memberi perkhidmatan pendidikan yang cemerlang

Menguruskan kerja dengan jujur, cekap, pantas dan bijaksana.

Bertugas sebagai satu pasukan yang berdedikasi, komited, berdisiplin, bertanggungjawab dan produktif demi      masa depan semua anak didik kami.

Mewujudkan suasana yang kondusif supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar, licin dan aktif mulai hari pertama hingga hari terakhir sesi persekolahan.

Mempertingkatkan prestasi akademik dan kokurikulum sekolah dari semasa ke semasa.

Mewujudkan hubungan yang berkesan dengan ibubapa dan masyarakat demi peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Bersedia dan sanggup menerima pandangan, cadangan dan teguran yang membina daripada semua pihak dalam usaha meningkatkan prestasi dan maruah.

Memastikan proses perkembangan insan di kalangan pelajar meningkat melalui motivasi, bimbingan dan kaunseling.

 

MIGHTY ST. LUKE

Mighty St. Luke, we behold

To give light is our school motto

Tall, proud, unwavering

Caring, sharing and loving

 

Mighty St. Luke, we proclaim

To bring fame and glory to thy name

Unbeatable, undauntedly proud we stand

Proud and steadfast in our motherland

 

Dedicated teachers we possess

Bringing St. Luke to success

Working together closely as a team

Striving towards a common dream

 

Mighty St. Luke, we promise thee

Good, hardworking students we must be

Thy good name we will uphold

Loyal citizens of tomorrow

 


[SEKAPUR SIREH][SEJARAH][PROFIL][BIDANG][STAF][ORGANISASI][PENCAPAIAN][RANGKAIAN][OLA][ALBUM] [RUANGAN PELAJAR][UTAMA]

2004,SMK ST LUKE LAST UPDATED Monday, October 11, 2004